Hvorfor samarbeide?

Authors: Audy, Jean-FrançoisLehoux, NadiaD'Amours, SophieRönnqvist, Mikael
Abstract: Mange bedrifter ser på samarbeid som en mulighet til å styrke sin egen konkurransekraft, få tilgang til nye markeder og innfri operasjonelle, samfunnsmessige og miljørelaterte krav og restriksjoner. Samtidig har hver enkelt bedrift sine egne målsettinger som danner grunnlag for bedriftens planer og beslutninger. Derfor er det viktig å finne ut hvordan de ulike forretningsenhetene vil fungere sammen, og hvilken verdi samarbeidet vil ha. Ved samarbeid om logistikk er det spesielt viktig å identifisere hvordan logistikkaktivitetene skal planlegges og gjennomføres, og hvordan gevinsten skal fordeles. I skogindustrien konkurrerer bedriftene om salg av sine produkter på markedet, men også om anskaffelse av de ulike tømmermaterialene de trenger. Logistikk knyttet til forsyning og leveranse av ferdige produkter er et viktig ledd i verdikjeden. Selv om flere skogbedrifter ofte driver sin virksomhet i samme område eller marked, er det ikke vanlig med samarbeid mellom to eller flere bedrifter. I denne artikkelen presenteres tre kasusstudier fra skogindustrien der slike samarbeid analyseres, testes og - i to av tilfellene - iverksettes. En vanlig tilnærming har vært å bruke vanlige, driftsbaserte forskningsmodeller og metoder, deriblant spillteori. Resultatet viser at samarbeid kan gi store fordeler, men det er stor variasjon i erfaring og bruk av resultatene. Prosessen har også vist at vi mangler metodikk som dekker reelle behov i bransjen - derfor presenterer vi her en enkel metodikk som kan danne utgangspunkt for et samarbeid.
Document Type: Article de recherche
Issue Date: 1 May 2011
Open Access Date: Restricted access
Document version: VoR
Permalink: http://hdl.handle.net/20.500.11794/71803
This document was published in: Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse , Vol. 14(5), 44-52 (2011)
https://old.magma.no/hvorfor-samarbeide
Fagbokforlaget
Collection:Autres articles publiés

All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.